Αν χρειασθεί να γίνει ακύρωση τότε ισχύουν τα παρακάτω:

  • Από 22 ή περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη-επισκέπτη, τότε επιστρέφεται όλη η προκαταβολή (πιθανά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη-επισκέπτη).
  • Μεταξύ 14 και 21 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη-επισκέπτη, τότε το 50% της προκαταβολής επιστρέφεται (πιθανά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη-επισκέπτη).
  • Μέχρι και 13 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης του πελάτη-επισκέπτη, τότε κανένα ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.
  • Οι πρόωρες αναχωρήσεις χρεώνονται με το 50% των υπολοίπων ημερών της κράτησης.